Ett av problemen Meyer tar itu med är att eleverna ofta lär sig en formel, och letar i Utifrån problemet att räkna ut hur lång tid det kan ta får de sen försöka hitta de faktorer som är Här redogör han för sin doktorsavhandling: 

4414