Kan namnet Skotte ha något samband med ovanstående eller är det t ex härstammande från tysk Schotte eller kom dessa Skottar verkligen från 2021-04-19, 16:22;

7460