Företrädaransvar för skatt infördes sedermera i svensk rätt 1968. straffsanktionen för underlåtenhet att betala innehållen källskatt (dåvarande 81 § UBL) skulle 

7665