Detta PM. bygger på författarens erfarenheter av den kvalitativa metoden fokusgrupper på Internet, och. beskriver således på denna metod. Den traditionella 

2698