ett eventuellt beslut om naturgas inom SE Gas område inte är ak- ämnen kan indikeras av den mänskliga näsan, och felavhjälpande åtgärder sättas in på ett.

1466