1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas av flygplatsoperatörer för drift av 3. hinderljus är tända under mörker och vid siktvärden då det finns flygoperativa behov.

3243