Judeförföljelser är då antisemitism, eftersom anti betyder mot. Alltså mot judar! 11. Vilka skiftande svar på teodicéproblemet kan judar ge? Teodicéproblemet är frågor som Hur kan Gud vara så ointresserad, dum som inte hjälpte oss genom andra världskriget och liknande frågor.

5131