Reklam för handsprit var inte vilseledande Anmälaren menar att reklamen invaggar ovetande konsumenter i falsk trygghet, något som kan 

7945