Sätt upp skyltar som visar ”Gångfartsområde” och en tilläggsskylt som visar max 7 km/tim. eftersom många inte vet vad skylten ”Gångfartsområde” innebär. Då vet alla vad som gäller. Jag har sett att man i Nyköping vid ett ”Gångfartsområde” även satt upp elektroniska skyltar som visar för …

8210