Jag översätter från engelska till svenska. Huvudsakligen översätter jag texter och böcker som har kopplingar till tecknade serier. Hittills har jag översatt två böcker: SÅ TECKNAR DU MANGA av Katy Coope (Bonnier Carlsen 2004). SÅ TECKNAR DU MER MANGA av Katy Coope (Bonnier Carlsen 2005).

1655