Att försöka teckna den vore nog en lockande uppgift, men ingalunda lätt, allra minst i sådana föreläsningar som dessa Vi få nöja oss med att, i fråga om vårt 

4324