10 okt 2016 Hur snabbt vi kan gå vidare efter att vi fått svidande kritik är en ganska bra måttstock för var på självförtroendeskalan vi ligger, menar Maria Farm.

4323