Stilnoct och sömngång. Finns det ett samband mellan behandling med zolpidem (Stilnoct) och att gå i sömnen? Frågan relaterar till en nyligen publicerad artikel i New York Times, där ett samband mellan behandling med zolpidem och sömngång kopplat till nattliga maträder diskuterades [1].

4974