värme en del av ett cirkulärt kretslopp, där energin tas tillvara och återvinns. produktionsanläggningar i Åre, Duved,. Mörsil och Järpen gör att de rörliga.

906