Gymnasieprogram : Behörighetskrav . Samtliga punkter måste vara uppfyllda för att eleven ska uppfylla behörighetskravet: Ekonomiprogrammet: Godkänd eller bättre i engelska, matematik, svenska (eller svenska som andraspråk), geografi, historia, samhällsvetenskap och religion.

3591