De tolv apostlarnas kvorum är kyrkans näst högsta styrande enhet. Förutom sitt främsta ansvar att vara särskilda vittnen om Jesus Kristus för världen, har apostlarna administrativa ansvar i tillsynen över den globala kyrkans program och utveckling.

572