Ett villkorat godkännande för försäljning har beviljats i EU för COVID- 19 Vaccin AstraZeneca. Vaccinet används för att förebygga covid-19 som orsakas av viruset SARS-CoV-2. Det ges till vuxna som är 18 år och äldre.

5540