Delvis distansundervisning 2021-04-21. Efter samråd med smittskyddsläkaren fortsätter vi med blandad när- och fjärrundervisning på 

2022