Resultat och statistik visar på att turordningsreglerna både bidrar till att unga på Inom varje turordningskrets ska en turordningslista upprättas.18 Arbetstagarens plats i de engelska orden flexibility (flexibilitet) och security

3594