Det är väldigt individuellt, det kan exempelvis handla om att man vill avvakta tills man vet att graviditeten är säker eller tills man hittar ett rätt 

1150