Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som Den vanligaste demenssjukdomen i Sverige är Alzheimers sjukdom som står för 60–70 

2625