Peter Hansson (Chalmers), Martin Malmsten (KB, närvarade på Sigma har i uppdrag att leverera ett produktionsfärdigt system i juni 2013.

5195