Vi anser att det finns en reell hotbild mot Elyaas Ehsas på grund av hans tidigare arbete som journalist. Vår bedömning är att talibanerna är lika benägna att hota 

2874