Trafikverket har också en vision om att upplåta hela BK1-vägnätet för BK4 tons bruttovikt med oförändrade krav på axeltryck jämfört med BK1.

4250