Lilla Akademin 2 16½. Skollag-DM l. å Lågstadiet. 1 Lilla Akademien 1 23½ En del av lönekostnaderna och de därtill knutna sociala avgifterna. redovisas i 

1572