Skissteknik, konceptutveckling och projektplanering är viktiga delar i utbildningen för Naturkunskap 2. Idrott och hälsa 2. Engelska 7. Entreprenörskap. CAD 1.

2810