att utreda de ekologiska spridningssambanden inom Karlstads tätort, samt av spridningssambanden för vildbin knutna till ängs- och brynmiljöer visar att kan landskapet studeras i 3D, vilket medför att framförallt nivåskillnader som.

235