Tiden som du ägnar åt aktiviteter och annat icke projektarbete registreras i din tidrapport. Klicka på Tidrapport i Snabbstart. Leta upp den aktivitet du arbetade med i listan till vänster och följ sedan raden till den högra sidan i vyn. Fyll i dina timmar i övre raden i rutnätet, bredvid Faktisk.

6723