Atarax och Tavegyl ger risk för trötthet dagtid, iaktta patienten noga. förstoppning av morfinpreparat Profylax i form av exempelvis natriumpikosulfat - Laxoberal 

7842