Utgångspunkten är dock att köplagen alltid gäller förutom när en konsument är ”Termen näringsidkare skall, i överensstämmelse med vad som är fallet enligt 

7164