Assisterade med att upprätta kontakt till VTS (Vessel Traffic Service) Stockholm som kunde varna inkommande trafik. Beger oss dit för att 

4081