En solid beräkning av växthusgasutsläpp är första steget i arbetet med att med beräkningar av utsläpp från företag, organisationer, resor och evenemang.

2025