När man jämför länders välstånd används vanligtvis OECD:s mått som innebär Men att ett land har hög bnp betyder inte nödvändigtvis att välståndet kommer 

4299