Karolinska Institutet och Region Stockholm utlyser i samverkan sökbara ALF- projektmedel för pedagogisk utveckling och forskning. Tider för ansökan och beslut.

1295