Den premie som arbetsgivare med ITP sätter av till sina anställdas tjänstepension har varit mallen när övriga planer tagits fram, både inom och utanför kollektivavtalen. Det är inte ovanligt att tjänstepensioner utanför kollektivavtalet benämns som en ”ITP 1-liknande lösning”, vilket brukar innebära att avsättningen till tjänstepensionen är lika hög som för en person som

7857