23. apr 2020 Samtidig får kvinnene i serien en mer vital part, når miljøet, kynismen og verdisynet også speiles fra deres ståsted. Basert på et bredt spekter av 

115