11 mar 2020 FI bedömer att motståndskraften i det finansiella systemet i dag är tillfredsställande, med lönsamma banker med gott om kapital och likviditet.

5712