bemålte Tråsk på fin resa til Trollhättan förråtta skulle , bekräfta ytterligare denna på hvad fått Slussar uti Trollhårtan måtte kunna anläggas , u . tan åfvenvål , at 

3883