Halland se prostire na jugozapadu zemlje, graniči sa pokrajinama Västergötland, Småland i Halland, Scania i tjesnacem Kattegat sa juga. Pokriva teren od 5 719 km² na kom živi 303,895 stanovnika. Danas administrativno podpada najvećim dijelom pod istoimenu grofoviju Halland i djelomično pod Västra Götaland i Skåne.

1883