2 073 kronor per barn och månad från månaden efter den då barnet fyllt 15 år. Om en förälder har underhållsstöd från Försäkringskassan är kommunen 

5830