Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL rf kollektivavtalet för kollektivavtalets avtalsperiod 1.11.2020–31.1.2021 med beaktande av.

7742