Karlfeldtsamfundet bildades 1966 för att stimulera intresset för Erik Axel Karlfeldts diktning och bidra till ökad kunskap om hans liv och verk. Drömmen och livet – ny CD med tonsatta Karlfeldt-dikter - Karlfeldt

2747