Kort utbildning inom Äldreomsorg är utbildningen för dig som snabbt behöver dokumentation, bemötande och förhållningssätt inom vård och omsorg. olika kulturer, kulturmönster samt kulturer och livsåskådningar och dess påverkan i

6743