är aktieutdelningar från X undantagna från beskattning i Portugal för honom. A är enligt lämnade förutsättningar även obegränsat skattskyldig i Sverige på grund 

7968