Med det vände Luanda på klacken och skyndade sig över slottsgården, nerför trapporna till det nedre Silesia, fast besluten att hitta sin moder och driva bort sin 

7232