De nuværende EFTA-lande ønsker ikke at tiltræde EU. EU-lovgivningen om det indre marked bliver en del af EØS/EFTA-landenes lovgivning, når de accepterer at indarbejde den. Administration og forvaltning af EØS deles mellem EU og EØS/EFTA-landene i en struktur med to søjler .

5857