Varför kan det vara svårt att upptäcka mobbning? Sedan måste skolan ha klara rutiner för hur man ska kunna garantera barnets säkerhet 

7870