Region Kronoberg hälsas välkommen som ny medlem i Kommuninvest Kommuninvest har nu 284 medlemmar varav 274 kommuner och tio landsting.

8751