De fantastiska bilderna i boken framhävar att finländare inte alltid ser ut som vi är vana att se dem. Däremot kan ett barn med ett traditionellt finskt utseende även ha en förälder från ett annat land. Utställningen förverkligades i samarbete med Duo och Familia ry. och visades i …

3083