Turkiets ekonomi tuggar på med en tillväxt på 7,2 procent men brottas med en hög Marknaden väntar på lösning för Turkiets valutakris 

6327